Hartelijk bedankt voor uw aanmelding. De volgende nieuwsbrieven zullen in uw mailbox terechtkomen!

Lezing
Open avond Vrijmetselaarsloge Humaniteit – Inleiding Apostolisch Genootschap


Na de inleiding wordt niet gediscussieerd, maar gecompareerd.
Dat betekent, dat wij meningen naast elkaar zetten om van elkaar te leren.
Een gedachtewisseling met respect voor andermans opvattingen.
Compareren is het tegenovergestelde van discussiëren.
In een discussie probeert men elkaar te overtuigen.
Tijdens een comparitie probeert men elkaar te begrijpen.

Voor deelname gelieve u zich op te geven bij de Secretaris.
Bij voorkeur via e-mail secretaris.loge105@vrijmet.
Koffie/thee en een drankje in de pauze zijn voor rekening van Humaniteit.
De gemeenschap Meppel van het Apostolisch Genootschap wordt gevormd door ongeveer 150 leden. De gemeenschap heeft een gevarieerde leeftijdsopbouw met onder andere een aanzienlijk aantal 25 tot 50 jarigen, kinderen en jongeren.
 
Het Apostolisch Genootschap is een vrijzinnig geloof en/of levensbeschouwing met religieus-humanistische kenmerken. In onze ontmoetingen en andere bijeenkomsten willen wij elkaar inspireren bij het zoeken naar eigen antwoorden op levensvragen. Door een liefdevolle levensinstelling willen we bijdragen aan mooie verhoudingen met de ander en aan een menswaardige wereld. Bij belangrijke moeilijke perioden in ons leven, zoals bij verlies en overlijden, willen we elkaar tot steun zijn. De mooie momenten willen we natuurlijk ook met elkaar delen.
Frits Heidinga
Frits Heidinga is sinds april 2012 voorganger van de gemeenschap Meppel. Dit is geen professionele, betaalde baan, maar een vrijwillige functie. Hij verzorgt diensten in de eigen gemeenschap en in andere plaatsen in de regio. Hij wordt hierin in belangrijke mate bijgestaan door de kring van geestelijk verzorgers, maar ook door de overige gemeenteleden. Frits Heidinga schrijft ook met regelmaat een column in de Meppeler Courant.
Stuur mij een e-mail
Dit doen wij:
We staan open voor mensen met een andere levensbeschouwing en/of cultuur, omdat wij geloven in een wereld waarin mensen kiezen voor wat hen samenbindt, niet voor wat hen scheidt. Een wereld waar men niet zijn eigen waarheid opeist. In het kader hiervan nemen wij deel aan het Platform van Kerken in Meppel. Ook hebben we contacten met de Remonstrantse gemeente in Meppel. Samen willen we in liefde werken aan een menswaardige wereld.
 
Wij hebben een prachtige, moderne plaats van samenkomst, die, naast een sfeervolle kerkzaal en royale ontmoetingsruimte, bestaat uit diverse vergaderruimten en een ruimte voor kinderopvang. Voor ontmoetingen en activiteiten van anderen stellen we onze plaats van samenkomst graag open.
Contact
Meppel
Witte de Withstraat 2
7942AG Meppel
meppel@apgen.nl

Informatie

  Datums   29 januari 2018
 
  Entreeprijs    
   

Evenement-gegevens

Datum: 29 januari 2018

Groen van Prinstererstraat 1-A
7942CW Meppel

0620540796
logevoorlichter@gmail.com
www.humaniteit.org

Ontvang de nieuwsbrief